Formularz zgoszenia dziecka na
Zajcia Taca Towarzyskiego w Gminie Kosakowo

Imi *
Nazwisko *
Wiek * lat
Adres *
Telefon *
E-mail

* - pola wymagane formularza.

Jeli pole E-mail zostao wypenione to zgoszenie bdzie rwnie wysane na ten adres.


UWAGA! Nacinicie przycisku "Wylij zgoszenie >>>" wyraa zgod na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb Gminy Kosakowo oraz dokonywanie dokumentacji zdjciowej i filmowej z zaj oraz upublicznianie ich w rodkach masowego przekazu. Zgoszenie jest przesane na adres