Ceny podane za 1 miesiąc

Usługa Cena
Zajęcia zbiorowe 1 x w tygodniu 80 zł
Zajęcia zbiorowe 2 x w tygodniu 140 zł
Zajęcia zbiorowe 3 lub więcej razy w tygodniu 200 zł
Nieograniczony dostęp do sali bez zajęć zbiorowych 150 zł
Pakiety (zawierają zajęcia zbiorowe, nieograniczony dostęp do Sali i lekcje indywidualne) 2 lekcje- 320 zł
4 lekcje- 400 zł
6 lekcji- 480 zł
8 lekcji- 560 zł
10 lekcji- 640 zł
12 lekcji- 720 zł
14 lekcji- 800 zł
16 lekcji- 880 zł
Lekcja indywidualna poza pakietem 120 zł/para
Pierwszy taniec dla nowożeńców 1 lekcja indywidualna- 120 zł
pakiet 4 lekcji- 450 zł
pakiet 8 lekcji- 850 zł

REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. Opłaty uiszczamy gotówką lub na konto:

Gdyński Klub Tańca Sportowego Latino Cafe
16 1090 1102 0000 0001 1737 8642

Do 15-tego bieżącego miesiąca
Z opisem składka członkowska (imię i nazwisko, miesiąc)

2. W przypadku opłat za zajęcia zbiorowe w razie nieobecności przez okres 2 tygodni i więcej przysługuje zniżka 50%
3. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc osoba zwolniona jest z opłat
4. W przypadku pakietów zniżki nie przysługują, natomiast niewykorzystane lekcje zostaną odrobione w dogodnym terminie, a w przypadku braku możności odrobienia kolejny pakiet może dostać pomniejszony o niewykorzystane lekcje.
5. W przypadku rezygnacji z członkostwa klubu opłata pobierana jest wyłącznie za wykorzystane lekcje lub zajęcia zbiorowe.
6. Lekcja indywidualna może zostać przełożona w przypadkach nagłych (choroba itp.), lub w przypadku poinformowania o zmianie terminu.
7. W przypadku nie stawienia się na lekcje bez podania przyczyny lekcja przepada bez zwrotu kosztów.
8. Wszelkie sprawy sporne wymagają wyjaśnienia z zarządem klubu.
9. Reklamacje odnośnie płatności rozpatruje zarząd klubu.